Meny

Musik och körverksamhet

Välkommen att besöka våra olika kyrkor och kapell vid gudstjänster och konserter/musikandakter. Musiken är en viktig del i kyrkans verksamhet.
Ofta tar musiken vid där orden inte räcker till.

Ända sedan den första kristna kyrkan har musiken haft en viktig roll i kyrkan. 
Vi har ett rikt utbud av körer i församlingen och är du intresserad av att var med och sjunga så kontakta gärna våra musiker för mer information.
 
Församlingen erbjuder även fri musikundervisning i orgel, solosång, piano och harmoni/satslära. Väntelista. Begränsat antal platser.
 
Framförallt under sommaren, men även under vinterhalvåret, har vi en livlig konsertverksamhet. Du musiker/sångare/körledare som läser detta - kanske är det just dig eller din grupp/kör som vi vill ska besöka oss i Västerviks Församling.