Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik och körverksamhet

Välkommen att besöka våra olika kyrkor och kapell vid gudstjänster och konserter/musikandakter. Musiken är en viktig del i kyrkans verksamhet.
Ofta tar musiken vid där orden inte räcker till.

Ända sedan den första kristna kyrkan har musiken haft en viktig roll i kyrkan. 
Vi har ett rikt utbud av körer i församlingen och är du intresserad av att var med och sjunga så kontakta gärna våra musiker för mer information.
 
Församlingen erbjuder även fri musikundervisning i orgel, solosång, piano och harmoni/satslära. Väntelista. Begränsat antal platser.
 
Framförallt under sommaren, men även under vinterhalvåret, har vi en livlig konsertverksamhet. Du musiker/sångare/körledare som läser detta - kanske är det just dig eller din grupp/kör som vi vill ska besöka oss i Västerviks Församling.

Ring eller e-posta till
Telefon: 0490-842 34
E-post: Peter Alrikson, organist