Kyrkoval

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras. Vill du bilda en ny nomineringsgrupp ska du ansöka innan den 15 april.

liten ordlista

  • Förtroendevald – den som är vald till något uppdrag i Svenska kyrkan, i kyrkovalet, i församlingsrådet eller på annat sätt, exempelvis som kyrkvärd.
  • Kandidat – den som ställer upp som valbar i kyrkovalet. Kandidaternas namn står på nomineringsgruppens valsedlar. I kyrkovalet går det att sätta kryss för ett, två eller tre namn.  
  • Nomineringsgrupp – kyrkovalets motsvarighet till partier. En del grupper finns bara i en viss församling, andra ställer upp även på stiftsnivå och i valet till kyrkomötet.