Körverksamhet Törnsfalls församling

Törnsfallskören övar på tisdagar i församlingshemmet Averum. Kontakta Cecilia Tengver för mer information. 

Cecilia Tengver

Cecilia Tengver

Södra Tjusts pastorat

Kantor