Personal

Välkommen att kontakta oss i Misterhults församling!

Misterhults kyrka 0491-320 62
Figeholms kyrka och församlingshem 0491-31221

Kyrkogårdsförvaltningen 0490-842 06
Misterhults kyrkogård 0491-320 70

Karin Björk

Karin Björk

Södra Tjusts pastorat

Kyrkoherde

Susanne Elssjö

Södra Tjusts pastorat

Präst, Misterhults församling

Lena Jenefeldt

Lena Jenefeldt

Södra Tjusts pastorat

Vaktmästare, Misterhults församling

Jeanette Hedlund

Jeanette Hedlund

Södra Tjusts pastorat

Kantor, Misterhults församling

Kenth Björk

Södra Tjusts pastorat

Diakon

Camilla Nilsson

Södra Tjusts pastorat

Församlingspedagog, Misterhults församling

Tommy Ingvarsson

Södra Tjusts pastorat

Kyrkogårdsvaktmästare Misterhult