Meny

Jobbansökan

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du söker en tjänst i Södra Tjusts pastorat.

När du skickar in en jobbansökan till oss genom ett av våra ansökningsformulär samtycker du till att Södra Tjusts pastorat registrerar namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress samt de uppgifter om dig som vi efterfrågar i formuläret eller som du själv uppger i de filer du laddar upp. Om du anger referenser kan vi komma att kontakta dem och därmed hantera de uppgifter som lämnas under det samtalet eller i e-postkommunikationen. Har du skickat in en spontanansökan så utförs behandlingen med stöd av en intresseavvägning i stället för samtycke, där vårt intresse av att kunna hantera din ansökan bedöms väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandling av dina personuppgifter.

Vi behöver dina uppgifter bland annat för att kunna avgöra om du är en lämplig kandidat och för att kunna kontakta dig under rekryteringsprocessen. Om du vill dra tillbaka din ansökan kan du göra det genom att kontakta oss på sodra.tjusts.pastorat@svenskakyrkan.se.  Om du gör det kommer vi att radera alla dina personuppgifter och avsluta ditt rekryteringsärende, såvida vi inte har en skyldighet att spara alla eller några av uppgifterna enligt lag eller det finns någon annan berättigad anledning att spara dina personuppgifter.

Eftersom medlemskap i Svenska kyrkan eller annat särskilt samfund krävs för tillsvidareanställning i Svenska kyrkan (se 34 kap. 7 § Kyrkoordningen) kommer vi att behöva behandla uppgifter om ditt medlemskap. Dessa uppgifter måste du själv lämna in till oss om du vill kunna bli anställd. Behandlingen utförs med stöd av ovan nämnda bestämmelse i Kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal för alla medlemmar i Svenska kyrkan.

Vi kan komma att lämna ut vissa av dina personuppgifter till rekryteringskonsulter.

Om du nekas anställning sparas dina ansökningshandlingar i två år för att kunna uppfylla diskrimineringslagens krav[ME4] . Om du skickat in en spontanansökan och vi väljer att inte gå vidare med den för att vi inte behöver anställa för tillfället, sparas dina handlingar dock i ett år, såvida du inte begär att de ska raderas innan dess. Även om du anställs kommer dina meriter att sparas i två år, medan andra nödvändiga uppgifter såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter sparas under hela anställningen och viss tid därefter.