Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hästunderstödd själavård

De flesta av oss vill leva sant och helhjärtat. Vi vill leva trygga och fria och inte låta oss styras eller begränsas alltför mycket av rädsla, skuld eller en känsla av att inte duga eller räcka till. Ibland kan man behöva lite hjälp. Kanske hjälp att upptäcka sina möjligheter att påverka och förändra sitt liv. Vi behöver tid och tillfälle att få prata om det som är viktigt eller få hjälp att reda ut ett problem. Vi kan behöva prata om det som är svårt.

Det är rätt skönt att veta att man inte är ensam. Vi behöver inte klara av allt på egen hand. Kyrkan finns, Gud finns och hästar finns och alla är en hjälp - på lite olika sätt. Själavård är kyrkans omsorg om människors kroppsliga, själsliga och andliga välbefinnande. Hästunderstödd själavård innebär att vi använder hästar som hjälp i den omsorgen.

Vi tror att ridning och hästumgänge ökar välbefinnandet och livskvaliteten för människor. Att det bidrar till ökat mod och självtillit, som får betydelse för våra möjligheter att konstruktivt möta nya situationer och klara av företeelser och problem i vardagen.  Vår erfarenhet är att ridningens fysiska utmaningar förbättrar funktioner såsom balans och rörlighet, vilket i sin tur stärker vår självrespekt, vår upplevelse av att kunna påverka våra liv och därmed upplevelsen av att leva ett värdigt och meningsfullt liv.

I hästunderstödd själavård, som oftast sker i smågrupper, har vi samtal, ibland rider vi och ibland arbetar vi med hästarna från marken.

För ytterligare information

Karin Sanell

Södra Tjusts pastorat

Präst - komminister