Meny

Hantering av personuppgifter vid konfirmation

Vid anmälan till konfirmation godkänner ni att konfirmandens personuppgifter hanteras av Södra Tjusts pastorat.

Vid anmälan till konfirmation godkänner vårdnadshavare och konfirmand att Södra Tjusts pastorat hanterar de uppgifter som ni anger. Uppgifterna kommer endast att hanteras inom pastoratet i syfte att administrera konfirmationen. Grunden för den här hanteringen är avtal.

När det är dags för läger respektive resa med konfirmationsgruppen kommer vi att skicka ut nya blanketter. Uppgifterna som lämnas in genom dessa blanketter behandlas för att administrera aktiviteten i fråga samt för att göra den så trygg och säker som möjligt. Dessa uppgifter raderas vid inaktualitet.

Vissa uppgifter om konfirmationen och våra konfirmander sparas i en så kallad ministerialbok, vilken arkiveras permanent för historiska ändamål. Övriga personuppgifter kommer att raderas 24 månader efter konfirmationen.