Meny

Hantering av personuppgifter vid bokning av dop

Så hanterar vi dina personuppgifter när du bokar ett dop.

BARNDOP

Genom att underteckna bokning av dop godkänner ni att vi behandlar ditt barns namn och personnummer samt kontaktuppgifter till och civilstatus för dig och eventuell annan vårdnadshavare i våra system. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera och genomföra dopet. Grunden för all hantering är avtal.

Vissa uppgifter, bland annat namn på eventuella faddrar kommer att skrivas in och sparas i Svenska kyrkans ministerialbok. Övriga personuppgifter kommer att raderas 24 månader efter dopet.

När ditt barn fyllt 18 kommer hens egna kontaktuppgifter att registreras i stället för dina/era. Uppgifterna om barnet sparas så länge hen är medlem i Svenska kyrkan.

VUXENDOP

Genom att underteckna bokning av dop godkänner du att vi behandlar ditt namn och personnummer samt kontaktuppgifter till dig i våra system. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera och genomföra dopet. Uppgifterna sparas så länge du är medlem i Svenska kyrkan. Grunden för all hantering är avtal.

Vissa uppgifter, bland annat namn på eventuella faddrar kommer att skrivas in och sparas i Svenska kyrkans ministerialbok. Övriga personuppgifter kommer att raderas 24 månader efter dopet.