Meny

Gravvisning

Vid behov om en ny gravplats erbjuder kyrkogårdsförvaltningen en gravvisning. Detta innebär att man tillsammans med personal från kyrkogårdsförvaltningen utser en gravplats. Visningen är kostnadsfri. Tiderna bokas på bokningssexpeditionen.

Tiderna bokas på bokningsexpeditionen 0490-842 10
Expeditionstid för begravningsbyråer:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 09.00-12.00 och 13.30-16.00 Onsdagar 13.30-16.00
Expeditionstid för allmänhet:
Måndag,tisdag, torsdag och fredag kl. 09.00-12.00 och 13.30-15.30 Onsdagar 13.30-15.30

Rutiner runt urnsättning/val av gravplats