Gravskötsel

Hjälp med plantering och skötsel av gravplatsen? En begravningsplats är för många människor en plats för stillhet och eftertanke därför är det viktigt att där är fint.

Ansvaret för den allmänna skötseln av begravningsplatsen ligger hos kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavarna ansvarar för skötseln av den enskilda gravplatsen. Innehavare kan välja mellan att sköta graven själv eller ge kyrkogårdsförvaltningen uppdraget att sköta den genom ett skötselavtal (1-årigt avtal) eller ett avräkningsavtal.  För att ge oss möjlighet att påbörja skötsel och utföra plantering i rätt tid bör beställningar göras senast i december månad inför nästkommande år. Skötselavtalet löper tillsvidare. Om avtalet ska sägas upp görs det tre månader innan årsskiftet eller så betalar man inte erbjudandet som kommer.

Erbjudande på beställning skickas ut i januari/februari varje år. Man betalar alltså i förskott för innestående år. Obetalt erbjudande medför att vårt åtagande upphör, vi skickar ingen påminnelse.
Om du flyttar så anmäl adressändring till oss.

Önskar ni hjälp med gravskötsel kan ni kontakta expeditionen:

Hornsvägen 30, Västervik
Tel: 0490-842 06

För telefon:
måndag, tisdag, torsdag, fredag 9.00-12.00 
måndag, tisdag, onsdag, torsdag 13.30-15.30
För besök:
måndag, tisdag, torsdag, fredag 10.00-12.00 
måndag, tisdag, onsdag, torsdag 13.30-15.30

Ladda hem vår broschyr med priser och information här nedanför.

Tjänster och avgifter 2020