Meny

Gravöversikt

En urngravplats är avsedd för 9 urnor. Upplåts med gravrätt i 25 år som kan förnyas.

En kistgravplats är normalt avsedd för en till två kistor och 6 urnor. Upplåts med gravrätt i 25 år som kan förnyas. 

Minneslunden är ett gemensamt gravskick av kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner inom ett gemensamt område.

Askgravlunden är ett gravskick av kollektiv karaktär där gravsättningen sker utan gravrätt.  Askan grävs ner utan hölje eller med hölje av lätt förgängligt material.  

Askgravplats: askgravplatsen är ett alternativ till att välja en urngravplats dock med restriktioner och begränsningar avseende gravanordningens utsmyckning och skötsel. Det finns plats för 1-3 urnor. Upplåtelsetiden är 25 år som kan förnyas.

Spridning av aska
Askan efter avliden får man strö ut på någon annan plats än begravningsplats, om länsstyrelsen i det län där det är meningen att askan ska strös ut ger tillstånd till det.

Rutiner runt urnsättning/val av gravplats

Reglemente urngravplats

Reglemente kistgravplats

Reglemente minneslund

Reglemente askgravlund

Reglemente askgravplats