Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Södra Tjusts pastorat Besöks- och postadress: Hospitalsgatan 14, 59333 VÄSTERVIK Telefon: +46(490)84200 E-post till Södra Tjusts pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Föreläsningsdag: Djurens dag

Om verksamhet med hund och häst som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg. Om nytänkande och gränsöverskridande samverkan.

Temadag 4 oktober klockan 09.00-16.30, Campus Västervik. Kostnadsfritt, begränsat antal platser. Anmäl dig senast 1 oktober till sodra.tjusts.pastorat@svenskakyrkan.se eller via 0490-842 00. 

Har du frågor? Kontakta karin.sanell@svenskakyrkan.se 0490-842 64

Med föreläsningar om bland annat: 

Att använda hundar i behandling

Lena Stenwall, Skellefteå kommun, skötare, ridterapeut med mera. 

Lena arbetar sedan 2013 i projektet Psykisk hälsa i fokus, där hon arbetar med förebyggande insatser för att förhindra sjukskrivning. Lena samarbetar även med Hundens Hus i Sundsvalls Terapihundsutbildning och bidrar där med metodbeskrivning enligt den evidensbaserade metoden. Hennes hundar Jack och Pepper vann 2014 pris som Årets sociala tjänstehund. 

Människan och hästkraften

Karin Sanell, präst och föreläsare. 

Karin har sedan 2005 arrangerat pilgrimsritter och arbetar nu i Södra Tjusts pastorat som erbjuder pilgrimsritter, hästunderstödd själavård och sorgbearbetning med häst. Hon skriver uppsats i Uppsala om hur hästar kan påverka vår livsåskådning. 

Hästunderstött socialt arbete

Catharina Carlsson, lektor vid Institutionen för socialt arbete på Linnéuniversitetet. 

Catharina är socionom sedan 2006 med högskoleexamen i juridik, magister i folkhälsovetenskap, vidareutbildning i hästunderstödda internventioner. Hon disputerade 2017 med sin avhandling, Hästunderstött socialt arbete - ett samtalsrum med potentiella möjligheter för ungdomar med självskadebeteenden och deras personal.

Arrangörer: Svenska kyrkan, Västerviks kommun, Landstinget i Kalmar län, Egehem HVB med flera.