För barn och ungdom

Här kan du läsa om våra barn och ungdomsverksamheter.

Misterhults församlingshem

Tisdagar
Kompisgruppen kl 12.30-14.15, förskoleklass - åk 2 
Mistralen - sång inför särskilda tillfällen

Figeholms församlingshem

Onsdagar 
Miniorer kl 13.15, förskoleklass - åk 2
Juniorer kl 14.30, åk 3-6 

Körerna Filuren kl 13.30-14.00, Mistluren kl 14.30-15.00

Torsdagar 
Föräldra-barngrupp kl 09.00-11.00 
Kören Voice (för högstdieelever) kl 16.00-17.00  

Ungdomsgruppen träffas ca 1 gång i månaden    

För ytterligare information

Camilla Nilsson

Södra Tjusts pastorat

Församlingspedagog