Foto: Albin Hillert

Dop

"Du som vill att jag ska finnas, du som vet att jag är jag." Dopet är glädjens och livets fest. En stund där vi firar att du är älskad för den du är och vill vara. Att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer

NYA BESLUT FRÅN 1 juli 2021 OM BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE VID DOP OCH VIGSEL

Du kan nu boka bröllop och dop med ett högre, men begränsat, antal deltagare. Antalet deltagare gäller exklusive kyrkans tjänstgörande personal.

Kyrkor och kapell i Södra Tjusts pastorat 

S:t Petri kyrka 90 platser
S:ta Gertruds kyrka 65 platser
S:t Andreas kapell 30 platser
S:t Nikolai kapell 30 platser
S:t Johannes kapell 30 platser
Ankarsrums kyrka 40 platser
Blackstads kyrka 60 platser
Gladhammars kyrka 54 platser + 50 platser på läktaren
Västrums kyrka 78 platser
Gunnebo kyrka 20 platser
Törnsfalls kyrka 60 platser
Hjorteds kyrka 54 platser
Misterhults kyrka 66 platser 

I dopet behöver du inte prestera något och det är öppet för alla, för små såväl som stora. Ett dop kan ske när som helst i livet och ger dig medlemskap i Svenska kyrkan.

Dopet är gratis och kan se ut på lite olika sätt. Det kan vara stort med många gäster eller litet med bara de närmaste. Du kan ha dopet i någon av pastoratets kyrkor eller kapell, utomhus eller hemma. Du kan låna både dopklänning och något av våra församlingshem gratis. När du bokat dop så kommer prästen som ska döpa ta kontakt för att berätta mer om dopet och hur det går till och ni bokar även tid för ett möte där dopet planeras. 

Det finns många praktiska frågor inför ett dop och vi hjälper gärna till. Välkommen att höra av dig.

boka tid och plats för dop

Telefon: 0490-842 00 
E-postadress: sodra.tjusts.pastorat@svenskakyrkan.se