Foto: Madelene Zander/Ikon

Diakoni

Diakoni är den kristna tron omsatt i praktisk handling: medmänsklig omsorg och solidaritet.

Ordet diakoni är grekiska och betyder tjänst. Diakoni är att möta en annan människa med kärlek och respekt, att vi ska finnas till för varandra. Diakoni är medmänsklig omsorg, att genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Diakonalt arbete innebär bland annat att anställda och frivilliga medarbetare möter människor i olika utsatta situationer. Diakoni kan vara att ge stöd åt personer som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld, eller är sjuka eller ensamma.

Hösten 2016 öppnade vi ett nytt diakonalt center på Johannesgården, Mötesplats St. Johannes, där du finner aktiviteter för alla åldrar. 

Välkommen att kontakta oss!