Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Södra Tjusts pastorat Besöks- och postadress: Hospitalsgatan 14, 59333 VÄSTERVIK Telefon: +46(490)84200 E-post till Södra Tjusts pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Aktuellt

Vi håller på eller kommer att metodiskt kontrollera alla gravanordningar på alla kyrkogårdar i Södra Tjusts pastorat.

Provtryckning av gravstenar 2018

Uppdatering: Alla gravstenar är nu provtryckta i Misterhult och berörda gravrättsinnehavare har fått brev om detta. Efter att gravstenen åtgärdats så kommer vi att provtrycka den igen efter 6-9 månader. Detta innebär att vi gör detta under våren 2019.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att kontrollera att gravstenarna på kyrkogårdarna är säkert monterade. 

Men det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, vilket också betyder att gravstenen inte ska göra något hot mot arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen (enligt 7 kap. 30§ begravningslagen). 

Gravstenarna provtrycks och ska klara 35 kg tryck från två håll (Centrala gravvårdskommitténs normer, CGK). De stenar som inte klarar den belastningen riskerar att välta och skada personal, allmänhet och egendom. Det är då gravrättsinnehavaren som står till svars och får betala eventuellt skadestånd. Dessutom finns risk att gravstenen går sönder om den faller.

2018 görs provtryckning på Misterhult kyrkogård. Vi påbörjar provtryckningar under april månad och de gravrättsinnehavare som berörs av åtgärd kommer att kontaktas via brev.

CGKs provning och montering av gravvårdar

Lokala regler gravvårdar, Södra Tjusts pasorat

Gravanordningsansökan

Villkor 1 -gravanordningsansökan

Villkor 2 -gravanordningsansökan

Villkor 3 -gravanordningsansökan

Villkor 4 -gravanordningsansökan