Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Svenska kyrkans internationella arbete

Svenska kyrkan bedriver en hel del internationellt arbete runt om i världen. Detta är en av många områden du som medlem är med och bidrar till.