Foto: Carina Björnlund /Ikon

Svenska kyrkans internationella arbete

Svenska kyrkan bedriver en hel del internationellt arbete runt om i världen. Detta är en av många områden du som medlem är med och bidrar till.