Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gårdby kyrka och församlingshem

Hitta hit:
Adress: GÅRDBY 320, 386 92 Färjestaden, Sverige
Läge: Södra Öland 

Kyrkomiljön

Gårdby kyrka och kyrkogård ligger där vägen, som går utmed Ölands östra sida från Föra i norr till Ottenby i söder, möter en av vägarna till Törnbotten och Färjestaden.

Här har ett litet samhälle med villabebyggelse vuxit fram. I samhället fanns tidigare servicefunktioner som lanthandel, järnvägsstation, telegrafstation samt mindre verkstäder. Idag är det mesta av detta borta men fortfarande finns skolan kvar.

I Gårdby ligger också Eksgården med restaurang och konferensanläggning. Öster om kyrkan ligger församlingshemmet.

Kyrkan
När Gårdbys första stenkyrka byggdes är inte känt, men på 1200-talet fanns här en kyrkobyggnad i romansk stil. Kyrkan hade långhus, kor och absid. Tornet ska ha varit ett av de mäktigaste på Öland med grundmåtten 9×10 meter.

I början av 1800-talet väcktes ett förslag om att bygga en gemensam kyrka för Gårdby och Sandby socknar. Av detta blev dock intet. De båda socknarna byggde istället var sin ny kyrka.

I Gårdby stod den nya kyrkan klar 1841. Man hade då delvis använt murarna från den medeltida kyrkan. Arkitekter var T Edberg och N I Löfgren och byggmästare Peter Isberg från Algutsrum.

Såväl interiört som exteriört präglas kyrkan av klassicistiska stildrag. Kyrkan har renoverats vid flera tillfällen och återinvigdes senast i maj 2017.

 

Minneslund
Minneslunden är placerad i södra delen av område A. Den är öppen mot norr och avskärmas i söder av en tujahäck, planterad i en båge. Utmed häcken står en bänk.

Minneslunden markeras av ett träkors. Omkring detta finns en rabatt med en kant av kalksten omkring. I rabatten växer bl a krypen och rosor. Det finns också ett ställ för vaser. I tujahäckens båda ändar står fågelbad av sten.

 Byggnader
Öster om kyrkogården står en byggnad som rymmer förråd och verkstad. Den har vitmålade väggar i betong utom i gavelrösten som har rödmålad stående brädpanel. Taket är belagt med rött tegel och snickerierna är vitmålade.

 Övrigt
Gravvårdar som plockats bort från kyrkogården står uppställda utmed kyrkogårdsmuren i söder. En mindre samling står också utmed muren söder om ingången i öster.

 Källa: Kalmar Läns Museum

  Kyrkans spännande historia har avslöjats under renoveringsarbetet, vilket du kan läsa om här