Svenska kyrkan på Södra Öland

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan på Södra Öland Besöksadress: Kyrkgatan 3, 38692 FÄRJESTADEN Telefon: +46(485)38012 E-post till Svenska kyrkan på Södra Öland

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dop

Att få barn är en fantastisk upplevelse. Genom dopet fogas vi in i livets stora sammanhang. Vi omfamnas av Gud, som lovar att vara med oss under livets alla dagar, oavsett vad som händer. För dig som förälder kan dopet också vara ett uttryck för tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa.

Vanliga frågor kring dopet

Hur går ett dop till?
Vid ett dop i Svenska kyrkan tar en präst vatten över en persons huvud tre gånger och säger: Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Hur gudstjänsten sedan utformas kan variera. Detta kommer ni prata om tillsammans med prästen vid dopsamtalet.

Får man ha med egna dopdikter eller sånger vid dopgudstjänsten?
Ja, man får ha egna dikter och sånger vid dopgudstjänsten. Det finns en ordning för dopgudstjänsten. Den innehåller allt det som ett dop i Svenska kyrkan skall innehålla, men det finns utrymme för personliga tillägg. Samtala med den präst som ska döpa kring vilka dikter och sånger som ni önskar, så att de passar in i dopgudstjänstens helhet.

Måste man ha särskilda kläder när man döps?
Nej det behöver man inte. Det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop, redan i de allra första kristna församlingarna var de döpta klädda i nya vita kläder. I många församlingar kan man låna en dopklänning/dopdräkt för ett spädbarnsdop. En del församlingar har också dopdräkter och konfirmandkåpor att låna ut vid dop av barn, ungdomar och vuxna. Bäst är att kontakta den församling där dopet ska ske och fråga vad som finns för utlåning.

Är det skillnad på dop och namngivningsceremoni?
Ja, ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad. Dop är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vid dop bekräftas att man tillhör sin familj och ingår i en större gemenskap, församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj. Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen.

Vi vill gärna ha dop enskilt och inte när församlingen har sin vanliga gudstjänst, går det?
Ja, det går. Ibland sker dop enskilt, ibland döps flera barn samtidigt i en dopgudstjänst och ibland sker dop i församlingens vanliga söndagsgudstjänst. Det ser olika ut i församlingarna, oftast beroende på praktiska omständigheter. Bäst är att kontakta din församling och fråga vilka möjligheter till dop som finns just där. 

Kan man döpa barn som har en förälder som tillhör ett annat samfund eller en annan religion?
Ja om båda föräldrarna också är vårdnadshavare och båda vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar att döpa barnet, oavsett vårdnadshavarnas
samfunds- eller religionstillhörighet.

 

Kyrka och präst
Ni har valfrihet att välja vilken av våra kyrkor eller kapell som dopet skall ske i. Ni kan komma med önskemål om vilken präst ni vill ha, så ska vi försöka lösa det. Vill ni ha en präst från en annan församling (inom Svenska kyrkan) går det bra, men då får ni själva ta den kontakten och komma överens med honom/henne.

Kyrkotillhörig
Genom dopet blir man kyrkotillhörig Svenska kyrkan (formellt medlem i kyrkan). Dopet är också ett uppdrag till föräldrar, faddrar och församling att låta den döpte fostras i kyrkans tro så att den tro dopet förmedlar kan växa och fördjupas. Därför erbjuder vi olika verksamheter för barn och även föräldrar inom ramen för kyrkans förskola. Vi har en omfattande verksamhet för barn i skolåldern, och konfirmandarbetet bland våra tonåringar är ett uttryck för församlingens ansvar för de döpta. 

Dopdräkt
Vi har dopklänningar som ni kan låna gratis. I alla tider har dopdräkten varit vit. Den vita färgen symboliserar här att "den som är döpt har iklätt sig Kristus" (Gal. 3:27). Att dopdräkten ofta ser ut som en lång klänning hänger samman med att dopet är något som den döpte ska växa i. 

Dopsamtal
Under dopsamtalet pratar prästen om vad dopet är och vad det innebär. Samtidigt får ni möjlighet att ställa alla de frågor som finns inför dopet. Dessutom väljer ni och prästen tillsammans psalmer och avgör vem som ska läsa text, be bön etc. Vidare kan ni komma med önskemål om musik, sång eller dikt, som kanske någon med anknytning till familjen vill framföra. Dopsamtalet kan äga rum i hemmet, församlingshemmet eller kyrkan.

Faddrar
Förr skulle faddrarna fostra barnet om föräldrarna dog. Numera finns det ingen sådan regel. Idag är fadderskapet ett personligt och religiöst åtagande. Faddrarna ska hålla kontakt med sitt gudbarn hela livet. Efter dopet får de ett fadderbrev som påminner om deras hedersamma uppdrag. För att kunna vara fadder vid ett dop i Svenska kyrkan måste personen i fråga själv vara döpt. Det är dock inget krav att utse faddrar.

Dopkalas
Vill du ha dopkalas i någon av våra församlingshem? Ring oss så hjälper vi dig tillrätta. 

Vuxendop
Den som inte förut är döpt kan döpas även som vuxen. Ett sådant dop föregås av ett antal samtal med någon av församlingens präster som en förberedelse. Vid vuxendop följs en speciell ordning. Ett sådant dop kan förrättas enskilt, men något dopvittne bör närvara. 

Kostnad
Ett dop är alltid gratis. Detta gäller även om någon av våra församlingsbor vill döpa sitt barn i en annan kyrka samt om någon utanför församlingsgränsen vill använda en av våra kyrkor. Det som kostar är allt runt omkring: dopdräkt, dopkaffe/dopmiddag etc, men dessa kostnader kan ju ni styra själva.

Vilken dag?
Vi har schemalagda dagar och tider för dop (främst lördagar och söndagar). Var ute i god tid så kan ni säkert hitta en dag som passar er. Vill ni ha en speciell tid kan ni föreslå det, så försöker vi hjälpa er så långt det är möjligt.

Frågor?
Som förälder kan man ha frågor kring dopet. En del av dem försöker vi besvara här. Andra kan du ta upp med prästen vid det dopsamtal som alltid föregår ett dop. Har du funderingar så hör av dig till oss. Du finner kontaktuppgifter till ansvarig till höger. Till höger finner du även en frågebank där vi har samlat de vanligaste frågorna.

 

Katarina Bengtsson hjälper dig att boka dop.

Katarina Bengtsson

Katarina Bengtsson

Svenska kyrkan på Södra Öland

Kansliet

Mer om Katarina Bengtsson…

Assistent med bland annat ansvar för bokning av dop och bröllop