Visitationshögmässa

Välkommen till Torslunda kyrka måndagen den 6 juni!

Visitationshögmässa
Torslunda kyrka
Måndagen den 6 juni kl 10:00
Efter högmässan håller visitator Peter Wänerhag ett tal där iakttagelser från visitationen redovisas. 

Vad är en visitationshögmässa?
 Under våren 2022 har Södra Ölands pastorat varit under visitation av Växjö stift. Detta är något som regelbundet genomförs i alla pastorat och församlingar. Man ser över arbetsmiljö, rutiner, gudtjänstliv med mera. Visitationen avslutas med en visitationshögmässa där man lyfter vad man sett och resonerat kring under den genomförda visitationen.