Visitation av Södra Ölands pastorat

Visitation under våren 2022

Södra Ölands pastorat har visiterats ännu en gång. Säkert en av nära hundra genom de senaste tusen år sen kyrkan kom till vår ö. Visitationen är biskopens uppdrag att kontrollera att församlingarna är levande och friska. Den här gången har största delen av visitationen utförts av kontraktsprosten Peter Wänehag på biskop Fredriks uppdrag. Biskop Fredrik själv kommer till vår ö den 13 september. Här följer kontraktsprostens visitationstal: