Kyrkogårds- & fastighetsförvaltningen

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen sköter de 18 kyrkogårdarna och begravningsverksamheten som finns i vårt pastorat. Det är en plats för alla som bor i vårt pastorat, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

Prislista 2020