Svenska kyrkan granskas

I slutet av maj granskades Svenska kyrkan av Aftonbladet och Ekot. Två granskningar helt oberoende av varandra som båda, ur olika vinklar, har granskat Svenska kyrkans resor.

SVENSKA KYRKAN GRANSKAS.

I slutet av maj 2016 presenterades två granskningar av Svenska kyrkan. Ekot har tittat på församlingars utlandsresor, Aftonbladet har granskat Svenska kyrkan i utlandet. Vi lever i ett öppet samhälle med en oberoende granskande press. Eftersom vi är en öppen folkkyrka så skall självklart också vi granskas. Den transparensen ska vi värna om. Självklart ska Svenska kyrkans pengar användas på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt. Vi är en del av en världsvid kyrka som alltid har utbytt erfarenheter och resor som görs skall ha ett tydligt syfte att utveckla och fördjupa församlingens uppdrag,

 Vi blivit kontaktade och öppet svarat på frågor kring två resor som pastoratet har gjort 2011 till Israel och 2015 till Rom. Självklart gav vi Ekots reportrar det material de efterfrågade.

Resan till Israel skedde strax efter att ett nytt pastorat bildats på hela södra Öland. På resan deltog kyrkorådets ordinarie ledamöter och kyrkofullmäktiges ordförande, de åtta församlingsrådens ordförande samt pastoratets präster. Vi behövde tillsammans komma överrens om hur vi skall vara kyrka i vårt nya pastorat. Prästernas del av resan betalades till stor del genom bidrag från en av Växjö stifts stiftelser. Resan var en kombinerad Pilgrims- och arbetsresa och innehöll mycket arbete och samtal vad gäller vårt nybildade pastorats verksamhet och vad vill fokusera på.

Vid resan till Rom deltog kyrkorådets ordinarie ledamöter, kyrkofullmäktiges ordförande, samtliga anställda samt församlingsrådens ordförande (eller annan person inom församlingsrådet i dennes ställe om ordförande hade förhinder). Att all personal var med beror på att skall vi skapa en gemensam förståelse av hur vi skall vara kyrka på södra Öland (en utvecklingsprocess som vi är i början av och fortfarande arbetar med) så måste självklart också alla vara med.  Resan kostade strax under 7000 kr per person och är den enda personalresan som har gjorts under innevarande mandatperiod (en fyraårsperiod). Det var en väldigt positiv resa med många samtal och grupparbeten - som tillsammans med de obligatoriska studiebesöken blev  ca 7 timmar per dag (alltså inte som felaktigt har uppgivits i media några få timmer per dag). Vi har plockat med oss många bra trådar hem som vi jobbar vidare med i pastoratet med dess församlingar.

Vill du läsa mer?
Nedan uppdaterar vi med löpande artiklar och kommentarer.

Samlade nationella uttalanden bland annat av Ärkebiskop Antje Jackelen. 
Intervju med Kyrkoherde Leif Bengtsson i Smålandsnytt 31 maj. 
Intervju med kyrkoherde Leif Bengtsson i Östra Småland 1 juni.