Swish! Nya kollektnummer i samtliga kyrkor

Du vet väl om att du kan swisha kollekt? Från och med 2021 har samtliga kyrkor i pastoratet nya swishnummer. Du ser dem nedan och kan lätt stämma av så att du har rätt swishnummer till den kyrka du brukar besöka.

KOLLEKT INOM SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Glömminge-Algutsrum församling 123 020 14 18
Torslunda församling     123 407 91 25
Norra Möckleby-Sandby-Gårdby församling     123 177 95 37
Mörbylånga-Kastlösa församling     123 162 89 08
Resmo-Vickleby församling 123 435 65 31
Hulterstad-Stenåsa församling     123 548 63 78
Sydölands församling     123 358 09 41

Samtliga ljusbärare och bokbord (i det fall där det förekommer en kostnad) i pastoratet har Swishnummer; 123 155 66 61