Kyrkoherden har ordet

Angående kriget i Ukraina.

Insatser under katastrofen i Ukraina från Svenska Kyrkan på Södra Öland
Det är ett grymt och orättfärdigt krig som Ryssland inlett mot sitt grannland Ukraina. Vi är många som upprörs och vill göra en insats för att hjälpa, försvara och skydda människorna som drabbas.

Vi kan göra något:
- Pastoratet har tillsammans med församlingsrådet i Resmo- Vickleby bestämt att upplåta vår Lägergård i Resmo till evakueringsboende för flyktingar under våren. Förhoppningen är att kunna bistå 30 personer för akut boende. Det är också en förhoppning att evakueringsboendet kan avslutas innan det första konfirmandlägret inleds i juni.

- När flyktingarna väl är på plats i pastoratet behöver de vanlig mänsklig omsorg. Vi kan bistå med att möta dem. Baka bullar och bröd, laga svensk mat och kanske få smaka ukrainska specialiteter. Dela nyheter och oro, visa vår vackra ö med alla sina smultronställen. Det är synnerligen viktigt att om det dyker upp flyktingar som inte är registrerade skall detta ske snarast. Det handlar om allas säkerhet och dessutom en ekonomisk trygghet för flyktingen. Genom registreringen får flyktingen rätt till matersättning och sjukvård.

- Röda Korset på Södra Öland har lovat att ta emot kläder vid sina kupor i Färjestaden, Mörbylånga och Degerhamn.

- Anki Holgersson har fått i uppdrag att ta emot anmälan och skapa listor på de av oss som är villiga att göra en särskild insats. Det kan handla om att bistå med en cykel, visa vägen till en affär eller en vårdcentral, berätta om hur vårt samhälle fungerar, hur vi åker buss m.m. Anki har 0485- 393 59 eller anki.holgersson@svenskakyrkan.se. 

- Vi behöver också be och samlas till gudstjänst för att dela den kraft Gud vill ge oss i kampen för fred och frihet.

Det är viktigt att vi delar kyrkans gemenskap i denna oroliga tid. Gud visar oss försoningens väg och den innehåller mycket handling men också möjlighet att få bli buren. Låt den goda viljan fylla oss!

”Gud, krigets vanvett är ofattbart, vittnesbörden från Ukraina outhärdliga, ondskan kommer så nära.
Gud, hjälp oss kämpa för det goda, förvandla vår rädsla till handling, och förlamande vanmakt till kamp…
Amen”

(Ur Biskop Fredriks bön för fred i Ukraina)

Mattias Rosenquist, kyrkoherde på Södra Öland