Foto: Mark Harris & Georg Lulich

Kyrkklockor ringer

Kyrkklockor ringer som ett tecken på omtanke och bön för Syriens krigsdrabbade folk och för fred i oroshärdar världen över.

Vi blir förtvivlade och uppgivna när vi tar del av rapportering och berättelser om situationen i Aleppo och andra platser i Syrien: barnens uppväxtmiljö, sjukhusens omöjliga arbetssituationer, oskyldiga civila som drabbas. När vanmakten är som störst är det viktigt att samlas i bön.

Liksom många kyrkor i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kommer Uppsala domkyrkas klockor att ringa som en uppmaning till människor att stanna upp i bön för folket i Syrien och för fred.

 Kyrkklockorna ringer veckan före FN-dagen som är måndag 24 oktober. 

På lördagen har vi vår helgmålsringning och på söndagen ringer vi till gudstjänst, där bönen för fred i världen och särskilt Syrien är en självklar del.

Vi ber också med FN-bönens ord:

Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet.
Det är vår uppgift att göra den till en planet
där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan
eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap
för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull.
Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu,
så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet
kan bära namnet människa.