Gudomliga skapelser och Mässhakefestival

En utställning på Kalmar läns museum med kyrkliga textilier från Växjö stift. Utställningen "Gudomliga skapelser" invigdes den 15 november av Biskop Fredrik Modéus. Utställningen går att besöka 11 mars 2018. 

Inför utställningen har mycket lånats in från församlingar där textilier förvaras eller fortfarande används. Det finns en regional spridning från hela Växjö stift med flera inslag från Öland. Bland annat kan du se ett altarbrunn från Södra Möckleby kyrka, en doppåse från Gårdby och en mässhake från Glömminge kyrka. Besök gärna utställningen för att själv se dessa otroliga hantverk och lära dig mer om dem.

Lekkyrka
Utställningen är dessutom barnvänlig med fem nytillverkade mässhakar som har sytts upp för barn att prova och med hjälp av ett litet altare och tillbehör har det skapats en liten lekkyrka i utställningen.

Föreläsningar
Under tiden som utställningen är öppen så arrangeras även föreläsningar på länsmuseet. Entré: 125 kronor, 75 kronor för dig som har årskort. Begränsat antal platser. Drop in i mån av plats. Förboka din biljett på 0480-451370 vardagar
kl.8-10 och kl.14-16 eller mejla till reception@kalmarlansmuseum .se

Här nedan ser du bilder och kan läsa mer från "Mässhakefestivalen" som ägde rum på Länsmuseet den 7 februari.

Präster på catwalk visade mässhakar

Förra onsdagen hölls Mässhakefestivalen på Kalmar läns museum. Lokalen var fullsatt när nio präster

Återstående föreläsning (utställningen är öppen till 11 mars)

7 mars kl.18 "Så arbetar vi med kyrkliga textilier"

Med textilkonservator Evelina Sand och antikvarie Berit Eklöf, Kalmar läns museum Att ta hand om kyrkliga textilier så att de bevaras på bästa sätt till eftervärlden, kräver stor kunskap och många timmars arbete i konservatorsateljén. Textilkonservator Evelina Sand och antikvarie Berit Eklöf berättar om hur de konserverar kyrkotextilier. Kvällen innehåller både en presentation och ett besök bakom kulisserna i konservatorsateljén.