Svenska kyrkan på Södra Öland

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan på Södra Öland Besöksadress: Kyrkgatan 3, 38692 FÄRJESTADEN Telefon: +46(485)38012 E-post till Svenska kyrkan på Södra Öland

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravningsavgiften

Kammarkollegiet har nu fastställt begravningsavgiftssatsen för 2017 till 24,6 öre per hundralapp


Enhetlig begravningsavgiftssats införd-syns på skattsedeln 2017

Den första januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift i Sverige. Det innebär att alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, kommer att betala samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift. Den enhetliga avgiften tas ut från 2017 och syns på skattsedeln från 2018.

Demokratiskt fattat beslut

Det är riksdagen som har beslutat om enhetlig begravningsavgift. Kammarkollegiet har nu fastställt avgiftssatsen för nästa år. Den enhetliga avgiften tas ut från 2017 och syns på slutskattebeskedet 2018. Begravningsavgift är en avgift som betalas av alla folkbokförda i Sverige som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet.

Det är huvudmannens (oftast en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan) skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. I uppdraget ingår att tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Begravningsavgiften bekostar bland annat rätt till gravplats i 25 år, kremering och lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler för dem som är folkbokförda i Sverige.

Kammarkollegiet har tagit emot uppgifter om kostnader för begravningsverksamheten från Svenska kyrkan. De personer som är förordnade av länsstyrelserna att vara begravningsombud har yttrat sig över kostnaderna. Inget begravningsombud har avstyrkt någon kostnad. Skatteverket har lämnat uppgift om den beskattningsbara förvärvsinkomsten för dem som bor inom de församlingar och pastorat som är huvudmän. Utifrån dessa uppgifter har Kammarkollegiet beräknat begravningsavgiftssatsen för kommande år.

Avgiftssatsen för 2017 blir 24,6 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 615 kr per år, eller knappt 51 kr per månad.

Läs mer om begravningsavgiftssatsen på Kammarkollegiets hemsida

Följande tjänster ingår i avgiften

De tjänster som finansieras genom begravningsavgiften, och som tillhandahålls utan extra kostnad, är följande:
gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
gravsättning inklusive gravöppning,
återfyllning och iordningställande av öppnad grav
transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
kremering
lokal för förvaring och visning av stoftet
lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Följande ingår inte i begravningsavgiften

Följande ingår inte i begravningsavgiften utan bekostas av dödsboet eller anhöriga:
Kista och svepning
Transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning av stoftet
Annonsering
Kistdekoration
Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet
Minnesstund
Urna
Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning
Skötsel av gravplats.

Källa: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation