Den gode herden (sång)

Tryck på playknappen för att lyssna