Angående domen mot en tidigare anställd präst

Angående dom mot en tidigare anställd inom Svenska kyrkan på Öland

 

Med anledning av den dom som i dag (tisdag 5 nov) föll mot en före detta anställd präst vid Svenska kyrkan på Öland, vill vi informera att den berörda prästen inte innehaft någon tjänst eller något vikariat sedan misstankarna om brott kom till vår kännedom i maj 2019. Som arbetsplats går vi vidare i arbetet för att om möjligt förebygga liknande händelser. Det som hänt är en tragedi för alla inblandade. Svenska kyrkan tar självklart starkt avstånd från all sorts brottslighet och i synnerhet brott mot barn.

 

 

Mattias Rosenquist                                             Anna Lundin Leander

Kyrkoherde Södra Ölands pastorat                   Kyrkoherde Norra Ölands pastorat