Hyra församlingshem

 
I församlingen finns fyra församlingshem, ett i anslutning till varje kyrka. De används fram för allt till verksamheten i församlingen, t.ex. körövningar, barnverksamhet, symöten m.m. 


HYRA
Det finns möjlighet att hyra församlingshemmen i anslutning till dop, vigsel och begravning samt andra aktiviteter.


Föreningar som har sitt säte i Södra Ljunga församling kan hyra ett församlingshem för 300 kr, då ingår tillgång till kök. Detsamma gäller för enskilda boende i församlingen.


Föreningar som inte har sitt säte inom församlingen får hyra för 600 kr, inkl. kök. Detta gäller även boende utom församlingen.


Kommunala instanser, myndigheter och företag får hyra församlingshemmen till en kostnad av 1.000 kr/dygn inkl. kök. 


Lokalerna upplåtes kostnadsfritt för kyrklig verksamhet, även för Röda kors-kretsar och pensionärsföreningar inom församlingen. Ovanstående taxor och villkor gäller under förutsättning av att lokalen lämnas i välstädat skick. Om något skadats skall det skriftligen anmälas till den som har tillsyn över lokalen.


RESTRIKTIONER
Dans och servering av starksprit är inte tillåten i lokalerna.


KAFFE OCH MJÖLK
Församlingen tillhandahåller kaffe och mjölk i församlingshemmen för kyrklig verksamhet. Hyresgäster (betalande och icke-betalande), ska själva tillhandahålla detta vid nyttjande av lokalerna.


KONTAKT FÖR HYRA
Vid hyra av församlingshemmen i samtliga socknar, var vänlig och kontakta vaktmästarna på telefon 0705 - 18 92 95.