Vad säger begravningslagen?

Hur går man tillväga efter att någon har avlidit?

Begravningslagen reglerar hur man ska gå tillväga efter att någon har avlidit. Den innefattar bland annat skyldigheter och rättigheter. Till exempel till anmälan om dödsfall, riktlinjer för krematorier och riktlinjer för gravrätter.

Begravningslagen och andra etiska riktlinjer är de regelverk som styr mycket av arbetet både på våra kyrkogårdar och administrativt.

 

Hela begravningslagen finns att läsa här:

Begravningslagen