Förtroendevalda

Nedan hittar du politikerna som sitter i de olika organen vi har i den demokratiskt styrda delen av Södra Lapplands pastorat

Kyrkofullmäktige

 

Fria Liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)  
   
Ordinarie Ersättare
Ulrika Gustafsson Britt-Inger Molin Grahn (ers.1)
Hans-Greger Jonsson Annette Staaf Högberg (ers.2)
   

 

Centern (C)  
   
Ordinarie Ersättare
Pierre Danielsson Noomi Norlin (ers.1)
Else Westerlund Kim Victorin (ers.2)
Kerstin Olla Grahn (ordf.)  
Greta Stenvall  
   

  

Socialdemokraterna (S)  
   
Ordinarie Ersättare
Agneta Lindström Berg  Inga Jonsson (ers.1)
Stig Åkesson (vice ordf.) Monica Sällström Andersson (ers.2)
Sören Åberg Gustav Johansson (ers.3)
Lars-Göran Nilsson Richard Söderlund (ers.4)
Birgitta Jonsson Peter Andersson (ers.5)
Lisbeth Aronsson Ulrik Dahlgren (ers.6)
Tony Mannelqvist  
Joel Bäcklund  
Gunilla Pettersson  
Christine Vallin  
Greger Lindqvist  
Anders Lindahl  
   

 

Borgerligt Alternativ (BA)  
   
Ordinarie Ersättare
Olov Wärnick Mona-Lise Sandberg (ers.1)
  Lars Häggström (ers.2)

 

Kristdemokraterna i Svenska kyrkan (KDiSK)  
   
Ordinarie Ersättare
Max Fredriksson (andre vice ordf.) Ulla Sundberg (ers.1)
Carina Nygren Ingegerd Franklin (ers.2)
Agneta Thellbro Britt-Inger Ärlebrant (ers.3)
Katarina Norberg  
Roland Gustafsson  
   
Sverigedemokraterna (SD)  
   
Ordinarie Ersättare
Sara Gille Jimmy Frohm (ers. 1)
  Elving Karlsson (ers.2)
   
   
   

 

Partipolitiskt obundna (POSK)  
   
Ordinarie Ersättare
Kerstin Unée Melander Magnus Lindborg (ers.1)
Paul Lundblad Anna Yvonne Jonsson  (ers.2)
Markus Kvist  
Marie-Thérèse Darius  
   

Kyrkorådet

 

Centern (C)    
     
Ordinarie Ersättare  
Else Westerlund Greta Stenvall
Pierre Danielsson    
     

 

Fria Liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)    
     
Ordinarie Ersättare  
Ulrika Gustafsson Greger Jonsson

 

Borgerligt Alternativ (BA)    
     
Ordinarie Ersättare  
Olle Wärnick Mona-Lise Sandberg

 

Kristdemokraterna i Svenska kyrkan (KDiSK)  
     
Ordinarie Ersättare  
Agneta Thellbro (Ordf) Roland Gustafsson
Carina Nygren    
Max Fredriksson    

 

Socialdemokraterna (S)    
     
Ordinarie Ersättare  
Stig Åkesson (vice Ordf) Agneta Lindström Berg
Tony Mannelqvist  Anders Lindahl
Lisbeth Aronsson Greger Lindqvist
Lars-Göran Nilsson    
Gunilla Pettersson  
Birgitta Jonsson    
     

 

Partipolitikst obundna (POSK)  
     
Ordinarie Ersättare  
Kerstin Unée Melander Magnus Lindborg
Markus Kvist     
     

Församlingsråden

Är de lokala politiker varje enskild församling väljer genom en nomineringsprocess.

 

Vihelmina församlingsråd  
   
Ordinarie Ersättare
Kurt Ekbäck Emil Nilsson
Lars-Arne Abrahamsson Agneta Lindström Berg
Stina Nordlöf, ordf Laila Westerlund
Peter Andersson, vice ordf Eva Ahlberg
Monica Köpsén  
Tony Mannelqvist  
Maria Blom  
Else Westerlund  
   
Stensele församlingsråd  
Ordinarie Ersättare
Malin Umander Elisabet Wärnick
Gunilla Pettersson, vice ordf. Ann-Mari Kristoffersson
Olov Wärnick, ordf. Tor Karlsson
Agneta Sundkvist Inga Walfridsson
Marianne Bergkvist  
Greta Stenvall  
Britt-Inger Umander  
Lennart Andrén  
   
Åsele-Fredrika församlingsråd  
   
Ordinarie Ersättare
Torsten Lundborg, ordf. Ulla Sundberg
Greger Jonsson Birgitta Jonsson
Karin Scherdin, vice ordf. Vivianne Bäcklund
Oliver Kårefalk  
Aine Sjöberg  
Ulla Sjöblom  
   
Dorotea-Risbäck församlingsråd  
   
Ordinarie Ersättare
Greger Lindkvist, ordf. Gun-Britt Johansson
Lotta Nilsson, vice ordf. Göran Jonsson
Helen Skoglund Anita Lindh
Lars Vikström  
Jan-Åke Persson  
Ingela Lindberg  
   
   
Lycksele församlingsråd  
   
Ordinarie Ersättare
Margithe Hedström Holmgren Robin Gavelin
Lage Eriksson, vice ordf. Kent Larsen
Hans Mårtensson Stig Åkesson
Sofia Björkholm Sjödin Richard Söderlund
Carina Nygren, ordf.  
Ingegerd Franklin  
Emelie Persson  
Johan Lundström  

Valnämndens ledamöter

Borgerligt Alternativ (BA)

Ordinarie                                                          Ersättare
Olov Wärnick                                                   Mona-Lise Sandberg

Centern (C)

Ordinarie                                                           Ersättare
Else Westerlund                                                    

Fria Liberaler i Svenska kyrkan (FISK)

Ordinarie                                                            Ersättare
Torsten Lundborg                                              Ulrika Gustafsson

Kristdemokraterna i Svenska kyrkan (KDiSK)

Ordinarie                                                           Ersättare
Roland Gustafsson {ordf)                                Ulla Sundberg

Socialdemokraterna (S)

Ordinarie                                                           Ersättare
Carin Jonsson (vice ordf.)                               Gunilla Pettersson
Göran Jonsson                                                 Per-Olof Nilsson
Birgitta Jonsson                                               Kent Eriksson
Sören Åberg                                                     Inga Jonsson
Agneta Lindström Berg

                                                                   
Partipolitiskt obundna (POSK)

Ordinarie                                                             Ersättare
Kerstin Unée Melander                                        

Sverigedemokraterna (SD)

Ordinarie                                                              Ersättare
Jimmy Frohm                                                       Sara Gille

Ombud till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Ordinarie Ersättare
Carina Nygren Mona-Lise Sandberg
Agneta Lindström berg Sören Åberg
   

Lekmannarevisorer Södra Lapplands pastorat

Ordinarie Ersättare
Anna-Carin Jonsson Bengt Henriksson
Sven-Åke Pennling Per-Olof Nilsson
   

Ledamöter Fatmomakkestyrelsen

Ordförande Ledamot
Else Westerlund (ordf.)  Tony Mannleqvist (vice ordf.)

Politik & protokoll

Här hittar du information från församlingsråd, kyrkofullmäktige, & kyrkogårdsförvaltningens utskott