Förtroendevalda

För många kan frågor som organisation och ansvarslinjer mest kännas tröttsamt och ointressant. Det behöver det inte vara.

För att ett arbete eller en verksamhet skall kunna vara så bra som möjligt behövs en tydlig organisation som fungerar enkelt och smidigt.

En bra organisation känntecknas av tydlighet när det gäller uppgifter och ansvarsfördelning.

Man skulle kunna säga att när organisationen bakom en verksamhet inte syns så är den bra, medan en otydlig organisation lyser i genom verksamheten.

 

Såhär ser vårat organisationsschema ut

Nedan hittar du politikerna som sitter i de olika organen vi har i den demokratiskt styrda delen av Södra Lapplands pastorat

Kyrkofullmäktige

Kallades tidigare Indelningsdelegerade

 

Fria Liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)  
   
Ordinarie Ersättare
Lage Eriksson Ulla-Maria Åkerblom
Ulrika Gustafsson Carina Oskarsson
Torsten Lundborg  

 

Centern (C)  
   
Ordinarie Ersättare
Greta Stenvall Kim Victorin
Hans O Mårtensson (Ordf) Kent Larsen
Else Westerlund Noomi Norlin
Anna Enfeldt  
Pierre Danielsson  

 

Socialdemokraterna (S)  
   
Ordinarie Ersättare
Anders Lindahl Bengt Dalemalm
Agneta Lindström Berg Greger Lindkvist
Stig Åkesson Richard Söderlund
Lars-Göran Nilsson Inga Jonsson
Birgitta Jonsson Sven-Åke Pennling
Monica Sällström Andersson Sonja Sandqvist
Tony Mannelqvist Peter Andersson
Lisbeth Aronsson (Vice ordf)  
Helena Nystedt  
Joel Bäcklund  
Lena Hällström  
Karin Norlander  
Göran Jonsson  

 

Borgerligt Alternativ (BA)  
   
Ordinarie Ersättare
Olov Wärnick  Robin Ramstedt
Mona - Lise Sandberg  

 

Kristdemokraterna i Svenska kyrkan (KDiSK)  
   
Ordinarie Ersättare
Max Fredriksson (2:e vice ordf) Lars-Ola Granberg
Agneta Thellbro Barbro Mörtzell
Carina Nygren Bengt Kraft
Katarina Norberg  
Roland Gustavsson  
Ulla Sundberg  

Kyrkorådet

Kallades tidigare Indelningsstyrelsen

 

Centern (C)    
     
Ordinarie Ersättare  
Else Westerlund  Eva-Sofie Jansson
Hans Mårtensson    
Pierre Danielsson    

 

Fria Liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)    
     
Ordinarie Ersättare  
Lage Eriksson Ulrika Gustafsson

 

Kristdemokraterna i Svenska kyrkan (KDiSK)  
     
Ordinarie Ersättare  
Agneta Thellbro (Ordf) Ulla Sundberg
Carina Nygren    
Barbro Mörtzell    

 

Borgerligt Alternativ (BA)    
     
Ordinarie Ersättare  
Olle Wärnick Mona-Lise Sandberg

 

Socialdemokraterna (S)    
     
Ordinarie Ersättare  
Leif-Göran Johansson Helena Nystedt
Agneta Lindström Berg  Tony Mannelqvist
Lisbeth Aronsson Anders Lindahl
Roger Jakobsson    
Lars-Göran Nilsson Greger Lindqvist
Alf Backström    
Stig Åkesson (vice Ordf)    

Församlingsråden

Är de lokala politiker varje enskild församling väljer genom en nomineringsprocess

 

Vihelmina församlingsråd  
   
Ordinarie Ersättare
Monica Köpsén  
Patrik Martin Kristin Edmunsson
Lars-Arne Abrahamsson Birgitta Norberg
Stina Nordlöf (Ordf)  
Göran Hahlin  
Agneta Lindström Berg (Vice ordf) Peter Andersson
Tony Mannelqvist Göran Jonsson
   
Stensele församlingsråd  
   
Ordinarie Ersättare
Olle Wärnick (Ordf)  
Barbro Mörtzell Britt-Inger Ärlebrandt
Greta Stenvall Roland Gustafsson
Gunilla Pettersson (Vice ordf) Leif-Göran Johansson
Helena Nystedt Alf Backström
Marianne Bergqvist  
Britt-Inger Umander  
Gun-Britt Stenvall  
   
Åsele-Fredrika församlingsråd  
   
Ordinarie Ersättare
Torsten Lundborg (Ordf) Anna Enfeldt
Roger Jakobsson (Vice ordf) Ulla Sundberg
Birgitta Jonsson  
Gunvår Bäckström  
Noomi From Norlin  
Sara Dahlberg Britta Söderlund
   
Dorotea-Risbäck församlingsråd  
   
Ordinarie Ersättare
Pierre Danielsson (Ordf) Lena Hellström
Per Nilsson Anita Lind
Lars-Göran Nilsson (Vice ordf) Greger Lindkqvist
Britt-Marie Öbrell  
Kristina Selinder  
Nina Carina Oskarsson  
   
   
Lycksele församlingsråd  
   
Ordinarie Ersättare
Lage Eriksson Gustav Axelsson
Marcus Qvist Lars-Ola Granberg
Magdalena Mörtzell Siw Hansson
Emelie Persson Lars Jaensson
Evy Stenlund  
Karina Norlander  
Carina Nygren (Ordf)  
Stig Åkesson (Vice ordf)  

Valnämndens ledamöter

Borgerligt Alternativ (BA)

Ordinarie                                                                Ersättare

Mona-Lise Sandberg                                            Olov Wärnick


Centern (C)

Ordinarie                                                                Ersättare
Else Westerlund                                                     Kent Larsen

 

Fria Liberaler i Svenska kyrkan (FISK)

Ordinarie                                                                Ersättare
Torsten Lundborg                                                  Ulrika Gustafsson

 

Kristdemokraterna i Svenska kyrkan (KDiSK)

Ordinarie                                                                Ersättare
Roland Gustafsson {ordf)                                     Lars-Ola Granberg
Ulla Sundberg                                                         Britt-Inger Ärlebrant

 

Socialdemokraterna (S)

Ordinarie                                                                 Ersättare
Kent Eriksson                                                         Birgitta Jonsson
Bengt Dalemalm                                                    Peter Åberg
Göran Jonsson                                                       Agneta Lindström Berg
Carin Jonsson {vice ordf)                                     Joel Bäcklund
Lars-Göran Nilsson                                               Lena Hällström (lämnat in entledigande)


Ombud till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Ordinarie Ersättare
Carina Nygren Hans Mårtensson
Agneta Lindström berg Roger Jakobsson
Göran Hahlin Kent Eriksson

Lekmannarevisorer Södra Lapplands pastorat

Ordinarie Ersättare
Anna-Carin Jonsson Bengt Henriksson
Sven-Åke Pennling Margareta Karlsson
  Stefan Dafors

Ledamöter Fatmomakkestyrelsen

Ordförande Ledamot
Else Westerlund  Tony Mannleqvist