Meny

Fatmomakke kulturreservat

Bild: Annica Hed

Fatmomakke kyrkstad är en betydelsefull kultur-och kyrkplats som tillsammans med andra kyrkstäder har status som kulturmiljö av riksintresse och är väl värd att vårda och bevara då den på ett konkret sätt illustrerar norra Sveriges samhällshistoriska utveckling, men också för att bebyggelsemiljön innehåller så många ålderdomliga drag.

Under ett antal år har det bedrivits ett arbete med att finna andra bevarandeformer för kyrkstäderna. Fatmomakkestyrelsen har tillsammans med Länsstyrelsen Västerbottens län funnit att skyddsformen kulturreservat är den bästa för Fatmomakke kyrkstad.
                                                                                                            Länsstyrelsen har utifrån detta fått uppdraget att utforma föreskrifter för kulturreservatet samtidigt som det har utförts en fördjupad studie av Fatmomakke kyrkplats samt dess närområde.
                                                                                                                   Den 13 september år 2014 invigdes Fatmomakke Kultureservat som det  40:e kultureservatet i Sverige