Begravningsverksamhet

Foto: Sven-Erik Genberg

Södra Lapplands pastorat ansvarar för begravningsverksamheten inom samtliga ingående församlingarna; Dorotea-Risbäck, Åsele-Fredrika, Vilhelmina, Stensele och Lycksele församling.

Begravningsavgiften är gemensam och de avgifter som tas ut för bland annat gravskötsel är också gemensamma.

Södra Lapplands pastorat ansvarar för 26 kyrkogårdar.

Årligen gör vi runt 400 gravsättningar och det finns cirka 16000 gravar inom pastoratets förvaltningsområde. Många av dessa gravar omfattas av kulturminneslagen.

Varje år utför vi och ansvarar över 4000 planteringar och gravplatsskötslar.

Våra kyrkogårdar besöks årligen av tusentals människor. Det kan vara människor i sorg som nyss mist någon anhörig eller människor som söker gravar efter släktningar. Besöken på våra kyrkogårdar kan vara av andra anledningar också.

Begravning

Den första tiden efter dödsfallet är det mycket praktiskt som skall ordnas oavsett hur man väljer att utforma begravningen eller avskedsceremonin.

Gravar, gravsättning & regelverk

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning. Här finns det mer inom om de gravskick som erbjuds på pastoratets kyrkogårdar.

Gravskötselerbjudanden

Södra Lapplands pastorat erbjuder sommarskötsel av gravar