Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tala tro i fastetid 2020

Söndagar klockan 11

Vid åtta bibelsamtal tar vi oss an Jesu Kristi lidandes historia enligt evangelisten Matteus för att sedan, från Palmsöndagen följa honom genom stilla veckan, upp till Jerusalem, den sista måltiden och genom långfredagens drama för att slutligen mötas i påskdagens uppståndelseyra.

Vi träffas på söndagar från och med den 9 februari till och med den 29 mars. De flesta träffar är i Råda församlingshem men den 23 februari är vi i Söne kyrkstuga och den 8 mars i Örslösa kyrka.

Välkommen alla eller någon gång!