Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dagträff i Mellby

Tisdag 29/10 kl. 14.30

Dagträffen i Mellby kyrkstuga är en mötesplats för daglediga där vi samtalar, fikar och lyssnar till berättelser.
Idag kommer Carina Grimling och ger information om kultur- och fritid i kommunen.

Varmt välkomna!