Bild av omslag till kyrkovalstidningen 2021

Kyrkovalstidningen

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan ger, i samarbete med Verbum, ut en särskild valtidning till alla hushåll i de församlingar/pastorat som beställt denna, däribland Södra Kålland. Kyrkovalstidningen innehåller övergripande information och reportage men också några sidor om Södra Kållands pastorat. Denna tidning bör du som bor i pastoratet ha fått i din brevlåda i slutet av augusti. Om så inte är fallet kan du läsa kyrkovalstidningen genom att klicka här!