Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dopänglar

Alla barn som döptes 2018 har möjlighet att hämta sin dopängel!

År 2015 började Södra Kållands pastorat med traditionen att hänga upp en ängel för varje barn som döps i kyrkan, med barnets namn och dopdatum på. Genom ängeln blir vi påminda om att ta med barnen i våra tankar och böner under året. Änglarna kan se olika ut men innebörden är densamma: Dopet är viktigt och vi litar och tror på att vi har en ängel som vakar över oss. 

Den 27 januari och 3 februari har alla barn som döptes i pastoratets kyrkor under 2018 blivit inbjudna att hämta sin dopängel vid någon av dessa gudstjänster:

  • 27/1 Tuns kyrka kl. 10
  • 3/2 Järpås kyrka kl. 10
  • 3/2 Råda kyrka kl. 15

Efter gudstjänsten bjuds det på dopfest med tårta i respektive församlingshem.

Om du inte har möjlighet att hämta din dopängel under denna dag så går det bra att kontakta pastorsexpeditionen för information om hur du ska få din ängel.

 

Ni som har barn som döptes 2017 och har glömt att hämta er dopängel har fortfarande en möjlighet att få den! Fram till den sista februari finns de på pastorsexpeditionen, sedan behöver vi göra plats för nya änglar.