Foto: Magnus Aronson /Ikon

Friluftsgudstjänster i sommar

Publicerad

Välkommen att fira gudstjänst under bar himmel!

I Södra Kållands pastorat finns det i sommar ett flertal gudstjänster som firas ute i det fria. Passa på att gör en utflykt då det finns mycket att upptäcka i vår närhet. 

Nedan kan ni se tider och platser då dessa gudstjänster firas men för att se mer information, och eventuella förändringar, så kan ni läsa mer i almanackan genom att klicka här.

  • 22 juni kl. 15, Kvarnbacken i Örslösa, präst Samuel Forss. Här bjuder hembygdsföreningen på kaffe.
  • 23 juni kl. 15, Korpegården i Järpås, präst Johnny Hagberg. Järpåskören sjunger. Här berättar Johnny om Wedums och Höra socknar och kyrkor. På medeltiden fanns dessa socknar med små träkyrkor, dessa gick sedermera upp i Järpås socken.
  • 7 juli kl. 15, Stoms kvarn i Uvered, präst Markus Hagberg. Här berättar Markus om biskop Bengt den Gode.
  • 21 juli kl. 15, Örslösa prästgårds trädgård, präst Bertil Rosén.
  • 21 juli kl. 15, Fattigstugan i Häggesled, präst Johnny Hagberg.
  • 28 juli kl. 15, Gillstad kyrka vid klockstapeln, präst Johnny Hagberg.
  • 4 augusti kl. 15, Söne kyrkstugas trädgård, präst Johnny Hagberg.
  • 11 augusti kl. 15, Stora Bryne i Järpås, präst Johnny Hagberg. Johnny och Anna Nyqvist Thorsson berättar om Margareta Lilia på Bryne och hennes spännande liv. Den 22 mars 1646 höll prosten i Lidköping en likpredikan över henne (gift med Erik Oxe till Bryne). Efter detta fördes hon till Järpås kyrka för begravning och nedsättning i sin grav.
  • 11 augusti kl. 15, Mellby kyrkstugas terass, präst Anna-Karin Widnersson.

Till friluftsgudstjänsterna tar man med egen kaffekorg om man önskar och även något att sitta på (stol eller liknande).

Välkommen!

”Att leka kyrka i trädgården”

Prästen blev igenkänd av en liten pojke som sa till sin mormor: ”Där är ju han som var med när vi lekte kyrka i trädgården!” Det handlade alltså om en friluftsgudstjänst som pojken varit med på...

Väldigt många människor tycker om att ha gudstjänst i det fria. Kanske är det närheten till Guds skapelse eller bara detta att allt är så mycket friare ute på backen eller i en trädgård? Det handlar precis om det som pojken sa ”att leka kyrka i trädgården”. Det mesta finns ju med: Guds ord, psalmerna, bönerna... ibland firas också mässan ute i det fria. Sommaren är så viktig för oss att vi gärna vill ta vara på den också när det är gudstjänst.

/Johnny Hagberg