diakonsmycke
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Diakon sökes!

100 %

Diakon i Södra Kållands pastorat

Södra Kållands pastorat söker en diakon med tjänstgöring över hela pastoratet. Vill Du tillsammans med medarbetare, engagerade förtroendevalda och många frivilliga vara med och bidra till det diakonala arbetet i pastoratets församlingar?

Södra Kållands pastorat består av tre församlingar: Kållands-Råda, Järpås och Örslösa, med totalt närmare 8000 invånare varav ca 5600 är kyrkotillhöriga. I församlingarna finns 17 kyrkor. Pastoratet präglas av landsbygd, men också närheten till Lidköping. Åldersstrukturen varierar mellan församlingarna. På sikt väntas en omfattande inflyttning pga nybyggnation i framför allt Kållands-Råda församling. Också andelen äldre väntas öka i hela pastoratet.

Pastoratet har ca 35 anställda.

Som diakon är Du initiativrik och engagerad. Tjänsten är heltid, och i församlingarna finns en rik verksamhet. Diakontjänsten har en traditionell och bred inriktning, inte minst med fokus på att skapa mötesplatser, men det finns också goda möjligheter för tjänsteinnehavaren att själv vara med och forma innehållet.

Pastoratets församlingsinstruktion kan läsas på: https://www.svenskakyrkan.se/filer/FIN_2019.pdf

Pastoratet samverkar med andra pastorat, kyrkor och samfund inom Lidköpings kommun genom den Gemensamma sociala kassan. Pastoratet är också medlem av Hela människan i Lidköping.

Lidköpings kommun erbjuder vacker natur med många möjligheter, gynnsam bostadsmarknad och goda kommunikationer. Tjänsten förutsätter körkort och tillgång till bil.  

Ansökan

Ansökan med vigningsbrev skickas till:
Södra Kållands pastorat, Råda församlingshem 1, 531 96 Lidköping
före 6/12 2021.
Ansökan kan också skickas med e-post till:
sodrakallands.pastorat@svenskakyrkan.se 

Tillträde snarast efter överenskommelse. Bifoga gärna CV och personligt brev.

Ytterligare upplysningar
ges av kyrkoherde Markus Hagberg, 0725-362898, markus.hagberg@svenskakyrkan.se.
Facklig företrädare för KyrkA är Anna-Lisa Saar, 072-721 95 71, anna-lisa.saar@kyrka.se.

Välkommen med din ansökan!