Krucifix mot blå himmel
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Bibelläsning i fastetid

Fastan är en tid av förberedelse och fördjupning. Vi är fortfarande mitt i en pandemi och möjligheterna att träffas är fortsatt begränsade, men bibelläsning i gemenskap är möjligt trots allt. Under tiden från Askonsdagen till och med stilla veckan finns möjlighet att vara med och läsa Passionshistorien ur Markusevangeliet kap. 14-15. Det kommer att finnas ett kompendium med bibeltexten och kommentarer till de åtta delar som berättelsen traditionellt delas in i och så läser du där du är och när det passar och fungerar för dig.

Anmäl dig till anna-karin.widnersson@svenskakyrkan.se eller på telefon 0510-48 52 20 så att du kan få tillsänt dig kompendiet.