Kyrkoval 2021 - resultat

Tack för ett väl genomfört kyrkoval 2021

Här kommer resultat och lite återkoppling för Södra Kållands pastorat avseende kyrkovalet.

Det blev ett annorlunda upplägg i år jämfört med de senaste valen med anpassningar utifrån coronapandemin. Det var stor förståelse och acceptans för dessa åtgärder även om valet nu inte blev samma sociala mötesplats som det brukar vara.

Många valde att förtidsrösta, och andelen förtidsröster var betydligt större än tidigare val, faktiskt över 25 % av rösterna.

Valdeltagandet var 20,4% vid den preliminära räkningen på valdagens kväll. Något lägre jämfört med förra valet men ändå ett högt valdeltagande. Siffran stiger vid den slutliga sammanräkning som stiftskansliet gör när man lägger till förtidsröster som skickats direkt till stiftskansliet.

Tack alla, ni i nomineringsgrupperna, valförrättare och röstmottagare, kyrkoherde och pastorsexpedition och, framförallt, alla ni röstande för er medverkan i årets kyrkoval.

Valnämnden för Södra Kållands pastorat

Karl-Arne Hennersten

Valresultat

Valresultat

Valresultat från kyrkovalet 2021, information om vad som händer efter kyrkovalet och mandatfördelningen.