Kyrkoval 2021

Söndagen den 19 september 2021 är det kyrkoval.

Genom valet har medlemmar i Svenska kyrkan möjlighet att påverka hur Svenska kyrkan ska styras nationellt, regionalt och lokalt.

Vad väljer jag till?

Det är tre val som kommer att genomföras den 19 september.

 • Nationell nivå: Kyrkomötet
  Kyrkomötet beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor, allt från hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågor till vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.
 • Regional nivå/stiftsnivå: Skara stifts stiftsfullmäktige
  Stiftets främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning.
 • Lokal nivå/pastorat: Kyrkofullmäktige i Södra Kållands pastorat
  Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig, till exempel vad församlingarna ska erbjuda barn, unga och äldre och hur musiklivet ska se ut.

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan, är kyrkobokförda i en församling i Sverige och senast på valdagen fyllt 16 år har rösträtt. I Sverige finns drygt fem miljoner röstberättigade, i Södra Kållands pastorat knappt fem tusen röstberättigade.

Vad röstar jag på?

De grupper som kandiderar i kyrkovalen kallas nomineringsgrupper. Arbetet med att fastställa nomineringsgrupper och kandidater har påbörjats och kommer att pågå under det första kvartalet 2021.

bilda en nomineringsgrupp

För att en grupp ska kunna registreras som nomineringsgrupp krävs stöd av ett visst antal personer som är röstberättigade i valet. Till val i pastoratets kyrkofullmäktige måste minst 10 personer stödja en ansökan, till stiftsfullmäktige minst 100 personer och till kyrkomötet minst 300 personer. Ansökan om registrering skickas, tillsammans med stödunderskrifterna, till stiftsstyrelsen senast 15 april 2021, gärna i god tid innan.

kandidera i kyrkovalet

Var med och påverka Svenska kyrkans framtid. Ställ upp som kandidat!
I kyrkovalet 2017 valdes 23 000 personer till uppdrag inom Svenska kyrkan. När du blir vald är du med och bestämmer vad kyrkan ska göra de närmaste fyra åren. Det handlar framförallt om tre områden:

 • Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen
 • Vad får det kosta – budget och resursfördelning
 • Hur de grundläggande uppgifterna ska bedrivas – fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro samt att möta och hjälpa utsatta människor.

Var röstar jag? - valdagen

Det kommer att finnas fyra vallokaler som har öppet valdagen kl 9-11 och kl 15-20.

 • Järpås församlingshem
 • Kållands-Råda församlingshem
 • Tuns församlingshem
 • Örslösa kyrka

Var röstar jag? -  förtidsröstning

Var och en som är röstberättigad kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet.
Förtidsröstning kan göras 6-19 september. Man kan alltså förtidsrösta även under valdagen.
Kållands-Råda församlingshem är röstningslokal för förtidsröstning.

Kan jag personrösta?

Du kan rösta på upp till tre kandidater genom att kryssa i deras namn på valsedeln. Dina kryss ökar dessa personers möjlighet att bli valda.

 

Var finns mer information om kyrkovalet?

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval finns information till dig som röstar och också om du vill engagera dig i eller bilda en nomineringsgrupp. Man kan också ladda ner informationen om kyrkovalet på andra språk.

Har du frågor kan  du vända dig till valnämnden eller pastorsexpeditionen här i Södra Kållands pastorat  0510-48 52 00 samt till Skara stiftskansli 0511-262 00.

Vill du komma i kontakt med nuvarande nomineringsgrupper i Södra Kållands pastorat kan du få uppgift om kontaktpersoner av pastorsexpeditionen.

Under tiden fram till valdagen kommer successivt mer information att lämnas här på hemsidan, i pastoratsbladet och på andra sätt.

Välkommen att rösta i kyrkovalet!

Valnämnden för Södra Kållands pastorat
Karl-Arne Hennersten