Kyrkoval 2021

Söndagen den 19 september 2021 är det kyrkoval.

Genom valet har medlemmar i Svenska kyrkan möjlighet att påverka hur Svenska kyrkan ska styras nationellt, regionalt och lokalt.

allmänt

Det är tre val som kommer att genomföras den 19 september.

 • Nationell nivå: Kyrkomötet
  Kyrkomötet beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor, allt från hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågor till vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.
 • Regional nivå/stiftsnivå: Skara stifts stiftsfullmäktige
  Stiftets främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning.
 • Lokal nivå/pastorat: Kyrkofullmäktige i Södra Kållands pastorat
  Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig, till exempel vad församlingarna ska erbjuda barn, unga och äldre och hur musiklivet ska se ut.

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan, är kyrkobokförda i en församling i Sverige och senast på valdagen fyllt 16 år har rösträtt. I Sverige finns drygt fem miljoner röstberättigade, i Södra Kållands pastorat knappt fem tusen röstberättigade.

röstkort

Bilder för Kyrkovalet 2021
Foto: Magnus Aronson /Ikon


Alla röstberättigade får ett röstkort i slutet av augusti. Röstkortet bör tas med vid röstning i vallokal och ska alltid tas med vid förtidsröstning och vid brevröstning. Den som förlorat sitt röstkort har rätt att få ett dublettröstkort. Kontakta pastorsexpeditionen i Råda församlingshem om du behöver ett sådant.

Vad röstar jag på?

De grupper som kandiderar i kyrkovalen kallas nomineringsgrupper. Vid valet som gäller kyrkofullmäktige i Södra Kållands pastorat har följande nomineringsgrupper registrerat sig och sina kandidater.

 • Kyrkan i tiden i Södra Kållands pastorat
 • Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Inför valet kommer dessa nomineringsgrupper att presentera vad man vill verka och arbeta för under kommande mandatperiod och vilka som är gruppens kandidater som ledamöter i kyrkofullmäktige.

Valet -  förtidsröstning

Man kan förtidsrösta under tiden 6-19 september i Råda församlingshem. Var och en som är röstberättigad kan rösta i lokaler för förtidsröstning i hela landet. Finns du på annan ort i Sverige under tiden 6-19 september kan du förtidsrösta i röstningslokal där. På samma sätt kan besökande i bygden här förtidsrösta i röstningslokalen i Råda.

valet - brev- eller budröstning

Den som vill brevrösta eller rösta med hjälp av ett bud har möjlighet att göra det. Man får då ett särskilt ”brev/budröstningspaket” med valkuvert, omslagskuvert och informationsblad. Brev/budröstningspaket kan hämtas eller beställas från pastorsexpeditionen. Det kommer också att finnas brev/budröstningspaket på äldreboendena Björkhaga, Bräddegården och Lugnet.

Valet - valdagen

Det kommer att finnas fyra vallokaler som har öppet valdagen kl 9-11 och kl 15-20.

 • Järpås församlingshem för röstberättigade i Järpås församling
 • Råda församlingshem för röstberättigade i Kållands-Råda församling
 • Tuns församlingshem för röstberättigade i Karaby, Tun, Friel, Lavad, Tådene och Tranum
 • Örslösa kyrka för röstberättigade i Söne, Örslösa, Norra Kedum, Väla och Gillstad

På röstkortet framgår vilket valdistrikt man tillhör och i vilken vallokal man kan rösta.

kyrkovalet och coronapandemin

Givetvis ska alla som vill rösta i kyrkovalet ha möjlighet att göra det. Samtidigt får inte kyrkovalet bidra till ökad smittspridning i samhället. Ett sätt är att i ökad utsträckning använda sig av brev- och budröstning och förtidsröstning.

Vallokalerna kommer att vara möblerade annorlunda jämfört med tidigare val. Det blir ingen kaffeservering, det kommer att finnas skilda in- och utgångar, valvärdar som informerar och hjälper tillrätta, en form av ”snitslad bana” i vallokalen fram till röstmottagningsbord och sen vidare till utgång m.m. Allt för att minimera risken för smittspridning.

svenska kyrkans kyrkovalstidning

Svenska kyrkan ger, i samarbete med Verbum, ut en särskild valtidning till alla hushåll i de församlingar/pastorat som beställt denna, däribland Södra Kålland. Valtidningen kommer i slutet av augusti och innehåller övergripande information och reportage men också några sidor om Södra Kållands pastorat. 

Var finns mer information om kyrkovalet?

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval finns mer information om valet. Man kan också ladda ner informationen om kyrkovalet på andra språk.

Har du frågor om det kyrkopolitiska arbetet kommande mandatperiod så kontakta de olika nomineringsgrupperna. Har du frågor om valet kan du vända dig till valnämnden eller pastorsexpeditionen här i Södra Kållands pastorat  0510-48 52 00 samt till Skara stiftskansli 0511-262 00.

Vill du komma i kontakt med nuvarande nomineringsgrupper i Södra Kållands pastorat kan du få uppgift om kontaktpersoner av pastorsexpeditionen.

Under tiden fram till valdagen kommer successivt mer information att lämnas här på hemsidan, i pastoratsbladet och på andra sätt.

Välkommen att rösta i kyrkovalet!

Valnämnden för Södra Kållands pastorat
Karl-Arne Hennersten