Kyrkoval 2021

Söndagen den 19 september 2021 är det kyrkoval.

Genom valet har medlemmar i Svenska kyrkan möjlighet att påverka hur Svenska kyrkan ska styras nationellt, regionalt och lokalt.

Vad väljer jag till?

Det är tre val som kommer att genomföras den 19 september.

  • Nationell nivå: Kyrkomötet
  • Regional nivå/stiftsnivå: Skara stifts stiftsfullmäktige
  • Lokal nivå/pastorat: Kyrkofullmäktige i Södra Kållands pastorat

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan, är kyrkobokförda i en församling i Sverige och senast på valdagen fyllt 16 år har rösträtt. I Sverige finns drygt fem miljoner röstberättigade, i Södra Kållands pastorat knappt fem tusen röstberättigade.

Vad röstar jag på?

De grupper som kandiderar i kyrkovalen kallas nomineringsgrupper. Arbetet med att fastställa nomineringsgrupper och kandidater har påbörjats och kommer att pågå de närmaste månaderna.

Vad krävs för att bilda en nomineringsgrupp?

För att en grupp ska kunna registreras som nomineringsgrupp krävs stöd av ett visst antal personer som är röstberättigade i valet. Till val i pastoratets kyrkofullmäktige måste minst 10 personer stödja en ansökan, till stiftsfullmäktige minst 100 personer och till kyrkomötet minst 300 personer.

Var finns mer information om kyrkovalet?

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval finns information till dig som röstar och också om du vill engagera dig i eller bilda en nomineringsgrupp.

Har du frågor kan  du vända dig till valnämnden eller pastorsexpeditionen här i Södra Kållands pastorat  0510-48 52 00 samt till Skara stiftskansli 0511-262 00.

Vill du komma i kontakt med nuvarande nomineringsgrupper i Södra Kållands pastorat kan du få kontaktpersoner av pastorsexpeditionen.

Under tiden fram till valdagen kommer successivt mer information att lämnas här på hemsidan, i pastoratsbladet och på andra sätt.

Välkommen att rösta i kyrkovalet!

Valnämnden för Södra Kållands pastorat
Karl-Arne Hennersten