Kyrkoval 2017

Slutgiltigt valresultat

Slutgiltigt valresultat för kyrkofullmäktige i Södra Kållands pastorat

Här nedan presenteras valda ledamöter och ersättare.

Järpåslistan i Södra Kållands pastorat
Ledamöter: Lena Persson, Johan Roland, Astrid Andersson, Roland Höckert
Ersättare: Lilian Östin Johansson, Elisabet Falenäs

Kyrkan i tiden i Södra Kållands pastorat
Ledamöter: Gudrun Carlsson, Kerstin Hennersten, Anna Hasselberg, Carl-Johan Nilsson, Göran Kamperin, Gunilla Öhlander, Henrik Malmenskog, Johan Björnson
Ersättare: Helena Börjesson, Vivianne Oldbring, Lennart Johansson, Göran Kjörk

Kållands-Råda Församlings Framtid i Södra Kållands pastorat
Ledamöter:
Ulrika Gustavsson, Maria Lidholm, Svenerik Hedén, Sophia Sahrin Granevik, Carl Gustav Carlander, Maria Boklund, Ingrid Bårström Wennberg, Torbjörn  Berling, Leif Johansson
Ersättare: Åsa-Karin Kanat, Anna Nissen, Kerstin Andersson

 

Här kan du se fördelningen mellan de olika nomineringsgrupperna i pastoratet 

  • Kyrkan i tiden i Södra Kållands pastorat: 384 röstetal, 36,3%, 8 mandat
  • Järpåslistan i Södra Kållands pastorat: 226 röstetal, 21,4%, 4 mandat
  • Kållands-Råda Församlings Framtid i Södra Kållands pastorat: 447 röstetal, 42,3%, 9 mandat

Antal röstberättigade: 4762
Giltiga:
1057
Ogiltiga: 
41
Sammanlagt:
1098

Valdeltagandet i Södra Kållands pastorat var 23,1%, en ökning från 20,3% förra valet.

Varmt tack till alla som röstat och till alla som arbetade med valet och i kaffeserveringar!

 

Nomineringsgrupper

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet.
De grupper som kandiderar i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper och till kyrkofullmäktige i Södra Kållands pastorat är det tre nomineringsgrupper:

  • Järpåslistan i Södra Kållands pastorat.
  • Kyrkan i tiden i Södra Kållands pastorat.
  • Kållands-Råda Församlings Framtid Södra Kållands pastorat.

Här nedanför kan du klicka in för att se presentationer av de olika nomineringsgrupperna.

Lite historik från Kyrkovalet 2013

I kyrkovalet 2013 röstade 700.000 medlemmar.
I Södra Kållands pastorat var röstdeltagandet 20,3% vilket var ett jämförelsevis högt röstdeltagande. För val till kyrkofullmäktige Södra Kållands pastorat fanns 3 nomineringsgrupper att rösta på. Mandatfördelningen i nuvarande Kyrkofullmäktige är fördelad på 21 ledamöter och valresultatet ledde till följande resultat:

  • Kållands-Råda församlings Framtid Södra Kålland 9 mandat
  • Kyrkan i tiden i Södra Kålland 7 mandat
  • Järpåslistan i Södra Kålland 5 mandat


För val till kyrkomötet fanns 14 nomineringsgrupper att rösta på och för val till stiftsfullmäktige fanns 10 nomineringsgrupper att rösta på.