Foto: Linda Björklund

Konfirmation i Örslösa församling