Foto: Linda Björklund

Konfirmation i Kållands-Råda församling