Foto: Magnus Aronson /IKON

Konfirmation i Järpås församling