Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Konfirmation i Järpås församling

Välkommen som konfirmand i Järpås

Vi träffas på onsdagar kl 17-19 (samt vissa fredagar) i Järpås församlingshem. 
Präst och ungdomsledare samarbetar i undervisningen. Vi varvar vanlig konfirmandundervisning med andra aktiviteter. Ibland tillsammans med Fredax, vår ungdomsgrupp.

Vi inleder konfirmandtiden med ett läger under hösten tillsammans med Örslösas och Rådas konfirmander. Till våren åker vi på ett till läger.

Konfirmationsgudstjänsten blir i maj.

Kontaktinformation
Magnus Magnusson, präst
tel. 0510-48 52 14
epost: magnus.magnusson@svenskakyrkan.se