Foto: ML

Digitala sändningar från södra Jämtlands pastorat

Församlingarna i södra Jämtland fortsätter att fira gudstjänster och be, både i små sammanhang och större online. Här kan alla delta, välkommen