Röster i samtiden - Björn Wickholm

10 maj kl 14-16 på Villa Ingeborg

Polisinspetör Björn Wickholm har sedan flera år ingått i Polisens nationella insatsstyrka - med särskild inriktning på terroristbekämpning. För de flesta av oss är detta en dold värld, men inte desto mindre intressant.

Detta är ett unikt tillfälle att få insyn i Sveriges yttersta polisiära resurs som ska hantera situationer som är så allvarliga, ovanliga eller riskabla att de inte går att hantera inom den vanliga polisverksamheten. Huvuduppgiften är att beskämpa terrorism.

Pris € 10

Välkomna!